Major grants

Smaller grants

 • Hur påverkar antibiotika interaktionerna i bakteriesamhällen?
  100 000 SEK, 2018, O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse – Project grant [main applicant]
 • Vilka koncentrationer av antibiotika ger resistenta bakterier en tillväxtfördel i jord?
  37 948 SEK, 2017, Adlerbertska Forskningsstiftelsen – Project grant [main applicant]
 • Gener som styr bakteriell invasion och deras koppling till antibiotikaresistens i miljön
  45 000 SEK, 2016, Adlerbertska Forskningsstiftelsen – Project grant [main applicant]
 • Swedish Bioinformatics Workshop 2014
  27 000 SEK, 2014, FORMAS – Conference grant [co-applicant]

Travel grants

 • 2018 – Centre for Antibiotic Resistance Research (CARe) at University of Gothenburg – Exchange support
 • 2017 – The Sahlgrenska Academy Travel Grant: EDAR-4 Conference, Lansing, Michigan, USA
 • 2016 – The Sahlgrenska Academy Travel Grant: 8th Annual Next Generation Sequencing Congress 2016, London, Great Britain
 • 2015 – Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond: EDAR-3 Conference, Wernigerode, Germany
 • 2014 – Adlerbertska Forskningsstiftelsen: Hur påverkar resande förekomsten av resistensgener i den humana tarmfloran?, ISME Conference, Seoul, South Korea
 • 2012 – The Sahlgrenska Academy Travel Grant: ISME Conference, Copenhagen, Denmark
 • 2012 – Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond: ISME Conference, Copenhagen, Denmark

Awards

 • 2016 – NDPIA Best Poster Award: Determining the minimal selective concentrations of antibiotics in complex microbial communities