Grants

Current major grants

 • Sahlgrenska Academy – Faculty grant for early career researchers
  2 500 000 SEK and fully funded salary (~4 000 000 SEK), 2019-2023, Sahlgrenska Academy [main applicant]
 • Predicting antibiotic resistance – the challenges with mixtures and complex communities
  579 917 SEK, 2018-2020, Centre for Antibiotic Resistance research – Project grant [co-applicant]

Current smaller grants

 • Antibiotikaresistens – en av vår tids stora hälsoutmaningar
  125 000 SEK, 2019, Cancer- och Allergifondens – The Lennart Sparell Prize
 • Effekter av beta-laktam-antibiotika på bakteriesamhällen i miljön
  38 918 SEK, 2019, Adlerbertska Forskningsstiftelsen – Project grant [main applicant]

Previous grants

 • InSiDER – Invasion Success Determinants in bacteria and the Environmental Resistome
  3 035 820 SEK, 2017-2019, FORMAS – Mobility grant [main applicant]
 • The Genetic Diversity Underpinning Invasion Success in Bacterial Communities
  850 000 SEK, 2018-2019, SciLifeLab – Swedish Biodiversity Program 2017 [main applicant]
 • Hur påverkar antibiotika interaktionerna i bakteriesamhällen?
  100 000 SEK, 2018, O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse – Project grant [main applicant]
 • Vilka koncentrationer av antibiotika ger resistenta bakterier en tillväxtfördel i jord?
  37 948 SEK, 2017, Adlerbertska Forskningsstiftelsen – Project grant [main applicant]
 • Gener som styr bakteriell invasion och deras koppling till antibiotikaresistens i miljön
  45 000 SEK, 2016, Adlerbertska Forskningsstiftelsen – Project grant [main applicant]
 • Swedish Bioinformatics Workshop 2014
  27 000 SEK, 2014, FORMAS – Conference grant [co-applicant]

Travel grants

 • 2018 – Centre for Antibiotic Resistance Research (CARe) at University of Gothenburg – Exchange support
 • 2017 – The Sahlgrenska Academy Travel Grant: EDAR-4 Conference, Lansing, Michigan, USA
 • 2016 – The Sahlgrenska Academy Travel Grant: 8th Annual Next Generation Sequencing Congress 2016, London, Great Britain
 • 2015 – Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond: EDAR-3 Conference, Wernigerode, Germany
 • 2014 – Adlerbertska Forskningsstiftelsen: Hur påverkar resande förekomsten av resistensgener i den humana tarmfloran?, ISME Conference, Seoul, South Korea
 • 2012 – The Sahlgrenska Academy Travel Grant: ISME Conference, Copenhagen, Denmark
 • 2012 – Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond: ISME Conference, Copenhagen, Denmark

Awards

Add a Comment